Informujemy, że nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: „”Dotacje na kapitał obrotowy” Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.”

Cel projektu: wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 183491,31zł

Mapa dotacji UE (www.mapadotacji.gov.pl)

Mapa dotacji UE – projekt Boplast (www.mapadotacji.gov.pl/projekty/1184470)

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas!

Tel. +48 59 86 201 86
Tel. +48 59 86 267 74

Kom. +48 516 198 886